In de derde graad worden de volgende studierichtingen ingericht.

 • Latijn - Wiskunde
 • Latijn - Moderne Talen
 • Latijn - Wetenschappen
 • Humane Wetenschappen
 • Wetenschappen - Wiskunde (6u)
 • Wetenschappen - Wiskunde (6 + 2u)
 • Moderne Talen - Wetenschappen

 

Deze richtingen zijn samengesteld als combinaties van de volgende studieopties:

 • Wetenschappen
 • Humane Wetenschappen  - Voor de instapbundel voor Gedragswetenschappen klik hier, en voor Cultuurwetenschappen, klik hier.
 • Latijn
 • Wiskunde
 • Moderne Talen

Alle richtingen worden toegelicht in de graadfiche van de derde graad.

Op donderdag 8 maart 2018 organiseren we de jaarlijkse infoavond 'Kiezen voor de derde graad - geen weg naast een keuze'. Na een korte toelichting bij de schoolvisie op studiekeuze en enkele bijzonderheden van de keuze na het vierde jaar, krijgen ouders en leerlingen in kleinere groepen uitleg van een aantal vakleerkrachten en leerlingen uit de derde graad over de verschillende richtingscomponenten die onze school in de derde graad aanbiedt.

   
© Montfortcollege Rotselaar