Welkom op de pagina van de leerlingenraad!

Wij zijn het bestuur van de leerlingenraad. Een groep van acht leerlingen die de uitdaging aangaan om er samen voor te zorgen dat onze school bruist van initiatieven en engagement. We doen ons best een omgeving te creëren waarin iedereen zich goed voelt en de kans krijgt zijn of haar eigen talenten te ontplooien.

logoleerlingenraadmcrWe zijn een hechte groep die elke week vergadert. Ieder heeft een eigen, specifieke taak in het bestuur. Het spreekt voor zich dat onze focus ligt bij de leerlingen: leuke ideeën uitwerken, werkpunten beluisteren en aanpakken vormen onze prioriteiten. Tweewekelijks zitten we samen met alle klasverantwoordelijken en evalueren we met een positief kritische blik de gebeurtenissen en regelgeving op onze school.
Aangezien de leerlingenparticipatie zo groot is, zijn onze voorgangers in het verleden genoodzaakt geweest om de leerlingenraad op te splitsen in verschillende subraden, waarin leerlingen en leerkrachten volgens eigen interesse hun engagement volledig bot kunnen laten vieren.

bestuurllnraad20172018

Als bestuur verzorgen wij de communicatie en samenwerking niet alleen tussen de verschillende raden maar ook tussen leerlingen en leerkrachten en leerlingen en directie. We richten ook verschillende acties in, al dan niet in samenwerking met de subraden. 

   
© Montfortcollege Rotselaar