De eerste vergadering van onze Ouderraad komt eraan!

 

Ze gaat door op dinsdag 3 oktober om 20u, zoals steeds in het Open Leercentrum (OLC) van de school.

Alle ouders van Montfortleerlingen zijn welkom!

 

De volgende vergaderingen zijn ook reeds vastgelegd en wel op deze data:

-  dinsdag 14 november 2017
-  dinsdag 6 februari 2018
-  dinsdag 29 mei 2018

 

Zoals steeds zullen de verslagen nadien te raadplegen zijn via de rubriek 'Verslagen'

 

   
© Montfortcollege Rotselaar