Wanneer je stage aanvragen?

1) Voor studenten van de GEÏNTEGREERDE LERARENOPLEIDING (bachelor secundair onderwijs - BASO)

  • Als eerstejaarsstudent moet je aanvraag uiterlijk één maand voor de aanvangsdatum van de stage gebeuren.
  • Wil je een stage aanvragen voor je tweede of derde jaar, dan moet dit uiterlijk voor 30 augustus (= voor het volgende schooljaar) gebeuren.

2) Voor studenten van de SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (GPB, CVO, universiteit)

  • Hier geldt dat je je moet aanmelden uiterlijk op 30 september voor een stage in het eerste semester en uiterlijk 15 februari voor een stage in het tweede semester.
  • Je voegt de concrete invulling toe van de bijkomende taken van de module die je op dat moment volgt.
  • Je aanvraag kan enkel goedgekeurd worden voor je vereiste vakken. Via de site van het departement Onderwijs, kan je nagaan voor welke vakken je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt, na het behalen van je GPB (getuigschrift van pedagogische bekwaamheid). Als je nuttige ervaring kan aantonen, dan houden we daar uiteraard ook rekening mee en dan kunnen ook vakken waarvoor je een voldoende bekwaamheidsbewijs bezit in aanmerking komen.
  • Je aanvraag is enkel geldig voor één module en periode. Voor andere modules en/of periodes moet je telkens een nieuwe aanvraag indienen!

 

Goedkeuring

Wanneer je bericht krijgt dat je aanvraag is goedgekeurd, neem je best zo spoedig mogelijk via e-mail contact op met de stagecoördinator en maak je een afspraak om je PERSOONLIJK aan te melden. Tijdens een onderhoud gaan we dan over tot het invullen en ondertekenen van volgende documenten:

  • het stagecontract in drievoud (voor jou, je opleidingsinstelling en één exemplaar voor het Montfortcollege);
  • de risicoanalyse en werkpostfiche voor je stagevakken (als dit bij je vak van toepassing is).  

LET OP: PAS ALS ALLE DOCUMENTEN ONDERTEKEND ZIJN, BEN JE VERZEKERD VAN EEN STAGEPLAATS!

 

Stage-informatiebrochure

Alle informatie, procedures, afspraken en praktische weetjes omtrent stages is gebundeld in onze 'Informatiebrochure voor stagiairs'.  Deze kan je hier in pdf-formaat downloaden.

 

   
© Montfortcollege Rotselaar