Cart

RELAVO-dagen 2018

De vierdes zetten van woensdag 24 januari tot vrijdag 26 januari hun beste beentje voor tijdens de RELAtieVOrmingsdagen in Oostduinkerke.  We hebben een selectie gemaakt uit het immense beeldarchief.

vrijdag 26 januari 2018
   
© Montfortcollege Rotselaar